Concept-geschiedenis

Leven met kunst

Verblijven op een buitengewone plek

UTOPIA is het resultaat van de verbouwing van een complex met onder meer het woonhuis, een kunstgalerie en de kantoren van architect Michel Duquaine. Het geheel is ooit opgevat als een soort uitstalraam voor kunst in evolutie.

In 2011 zet Duquaine zelf de schouders onder zijn idee: van deze bevoorrechte plek het eerste passiefhotel in Wallonië maken. Zijn creativiteit komt tot een heuse explosie om de schitterende uitdaging waar te maken en deze plaats om te vormen, te laten herrijzen als een ideale werkelijkheid, een utopie.

Kunst, filosofie en een uitdrukkelijke wil om mee richting te geven aan evoluties die de wereld beter kunnen maken, zijn richtsnoeren in het werk van deze ervaren architect vol geestdrift voor zijn vak.

In een aantrekkelijke bosrijke omgeving werd UTOPIA een sfeerhotel. Het is de vrucht van een bijzonder doordachte architectuur die gebouwen subtiel hun plaats geeft tussen tuinen, vijvers en andere ruimten die inspireren tot rust en sereniteit.


Het welzijn van de gasten was de leidraad voor het nauwgezette denkwerk dat zorgde voor beheersing van de volumes en verbinding tussen de ruimten. Dezelfde geest is terug te vinden in de inrichting van de vertrekken en in het meubilair. Er werd gezocht naar de geschiktste kleuren, naar harmonieuze krommingen, naar uitgelezen materialen en het subtiele lichtgebruik zou de kunst tot zijn recht laten komen.
-  -  -

LES SALINES is de naam van een zaal of het restaurant, die teruggaat op de filosofische stroming van de eeuw der Verlichting.

De naam verwijst naar de koninklijke zoutziederij (saline) in het Franse Arc-et-Senans, naar een ontwerp van de beroemde visionaire architect Claude Nicolas Ledoux. Rond de zoutziederij formaliseerde Ledoux zijn vernieuwende opvattingen over stedenbouw en architectuur waar de samenleving wel zou bij varen, een Ideale Stad vol symbolen en betekenissen. Hij wordt beschouwd als een van de voorlopers van het utopisme in de architectuur.